Výsledky zápisu do 1. třídy

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Pokud bude Vaše dítě absolvovat zápis na více školách, je Vaší povinností dát nám nejpozději     do 30. dubna 2017 na vědomí, zda na naši školu nastoupí. 

 

Na níže uvedených odkazech naleznete seznam žáků přijatých a seznam žáků nepřijatých.

 

Seznam přijatých žáků.

 

Seznam nepřijatých žáků.

 
 
Přijímání žáků do 6. ročníku

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

přijímá ZŠ U Lesa Nový Bor žáky:

 

k běžnému vzdělávání - přihláška

 

do třídy s rozšířenou výukou jazyků - přihláška

 

do třídy se sportovním oddělením - přihláška

 

Podrobnější informace naleznete zde.

 
 
Kalendář akcí
Odběr akcí

 
 
Lesáci třetí na OVOV

Lesáci třetí na OVOV

Vloženo: 23.4.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 12x

V úterý 11. dubna 2017 proběhlo v Zákupech okresní kolo soutěže OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), která probíhá pod patronací Českého olympijského výboru.


 
 
Den Země a 6.C

Den Země a 6.C

Vloženo: 21.4.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 28x

Ve čtvrtek 20. dubna jsme se zúčastnili akce konané ke Dni Země,


 
 
Sportovní dopoledne pro novoborské MŠ

Sportovní dopoledne pro novoborské MŠ

Vloženo: 15.4.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 54x

Již tradičně se v březnu (letos ve středu 15.) sešli předškoláci z novoborských mateřských škol v tělocvičně ZŠ U Lesa, aby změřili své síly.


 
 
„Ukliďme Česko 2017“

„Ukliďme Česko 2017“

Vloženo: 15.4.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 67x

Uklízím, uklízíš, uklízíme – v duchu tohoto hesla se do akce opět zapojila i naše škola.


 
 
Prvňáčci v knihovně

Prvňáčci v knihovně

Vloženo: 13.4.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 52x

Na konci března se prvňáčci ze ZŠ U Lesa vydali na exkurzi do městské knihovny. Tam je přivítala milá paní knihovnice a ukázala jim, jak to v knihovně chodí.


 
 
Okresní kolo ve volejbalu dívek

Okresní kolo ve volejbalu dívek

Vloženo: 12.4.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 56x

ZŠ U Lesa byla 7. dubna pořadatelem okresního kola ve volejbalu dívek. Soutěž se konala ve sportovní hale v Novém Boru.


 
 
„Šporka budoucnosti“

„Šporka budoucnosti“

Vloženo: 6.4.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 70x

Projekt Novoborská Amazonie a výtvarná výchova na ZŠ U Lesa.


 
 
„Noc s Andersenem“ U Lesa

„Noc s Andersenem“ U Lesa

Vloženo: 6.4.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 75x

Poslední březnovou noc jsme s čtenáři z literárně – dramatického kroužku strávili v naší školní knihovně. Již počtvrté jsme se připojili k celostátní akci Noc s Andersenem.


 
 
Soutěž ve francouzském jazyce – krajské kolo

Soutěž ve francouzském jazyce – krajské kolo

Vloženo: 5.4.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 82x

Kategorie A 1 určená žákům, kteří se výuce francouzštiny věnují maximálně tři roky.


 
 

Turistický kroužek

Vloženo: 27.3.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 100x

České přísloví říká, že když je březen, za kamna vlezem. Ale to my ne, my jsme raději vyrazili na výlet. A dobře jsme udělali, protože v tak krásném slunečném předjarním dni by byla škoda sedět doma. 


 
 
Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

Vloženo: 27.3.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 69x

Dne 23. března proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie F a E - tedy žáků 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.


 
 
Karneval

Karneval

Vloženo: 27.3.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 109x

Karneval je veselá slavnost plná dětí a krásných masek. Dětský karneval má dlouholetou tradici i na ZŠ U Lesa. Letos se konal ve středu 15. března.


 
 
Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

Vloženo: 19.3.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 107x

Dne 7. března proběhlo okresní kolo chemické olympiády kategorie D - tedy žáků 8. a 9 tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.


 
 
Okresní kolo zeměpisné olympiády

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Vloženo: 8.3.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 131x

Do soutěže probíhající na českolipském gymnáziu jsme vyslali čtyři soutěžící.


 
 

Olympiáda z anglického jazyka

Vloženo: 8.3.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 116x

Každoročně se začátkem nového kalendářního roku koná soutěž v anglickém jazyce. I letos se naši Lesáci do soutěže aktivně zapojili.


 
 

Okresní kolo ve sjezdovém lyžování a snowboardingu Polevsko dne 16. února 2017 – 2. stupeň

Vloženo: 8.3.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 90x

Závodu ve sjezdu se zúčastnilo 8 lesáků ve 4 kategoriích.


 
 
Okresní kolo olympiády v německém jazyce

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

Vloženo: 4.3.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 118x

Ve čtvrtek 9. února se konala v DDM Libertin konverzační soutěž v německém jazyce.


 
 
Okresní kolo sálové kopané

Okresní kolo sálové kopané

Vloženo: 4.3.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 84x

26. ledna se ve sportovní hale v Zákupech odehrály 3 základní skupiny v sálové kopané.


 
 

Okresní kolo v klasickém lyžování

Vloženo: 4.3.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 92x

25. ledna pořádal DDM Smetanka ve ski areálu Polevsko okresní kolo v klasickém lyžování.


 
 

Okresní kolo ve sjezdovém lyžování a snowboardingu Polevsko dne 16. února 2017 – 1. stupeň

Vloženo: 20.2.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 155x

Letošní účast dětí z 1. stupně byla hojná, počasí organizátorům po mnoha letech vyšlo.


 
 
Školní kolo pěvecké soutěže

Školní kolo pěvecké soutěže

Vloženo: 12.2.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 190x

Proběhlo ve středu 1. února pro všechny kategorie od nejmenších prvňáčků až po deváťáky.


 
 
Prvňáčkem na zkoušku

Prvňáčkem na zkoušku

Vloženo: 30.1.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 214x

V lednu navštívili naše prví třídy předškoláci z novoborských mateřských škol. Usedli do školních lavic a vyzkoušeli si, jaké je to být prvňáčkem.


 
 
Recitační soutěž na 2. stupni

Recitační soutěž na 2. stupni

Vloženo: 29.1.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 250x

Ve středu 25. ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže nejen na 1. stupni, ale i pro recitátory druhostupňové.


 
 
Exkurze do Domu Českého Švýcarska

Exkurze do Domu Českého Švýcarska

Vloženo: 29.1.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 162x

V pátek 27.ledna 2017 jsme se my, žáci 6.C, vyučovali poněkud netradičně. Nejen, že jsme nedodrželi náš rozvrh hodin, ale dokonce jsme opustili školní budovu.


 
 
Školní kolo v recitaci na I. stupni

Školní kolo v recitaci na I. stupni

Vloženo: 26.1.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 231x

Ve středu 25.1.2017 proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci. Soutěžilo celkem 73 žáků ve třech kategoriích. Všichni zasluhují velkou pochvalu za snahu a velmi pěkná vystoupení .


 
 
Kroužek Flétniček na Vánočním dárečkování

Kroužek Flétniček na Vánočním dárečkování

Vloženo: 22.1.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 171x

Dne 26. listopadu 2016 vystoupila část dětí navštěvujících kroužek Flétniček na naší základní škole na Vánočním dárečkování ve Smetance.


 
 
Vánoční workshop -

Vánoční workshop - "Christmas around the world“

Vloženo: 18.1.2017 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 211x

Dne 20. prosince třída 9. B zažila dvě úžasné vyučovací hodiny intenzivní angličtiny. Na základě programu Erasmus+, dobrovolné organizace Farní charity v České Lípě, měli naši žáci možnost seznámit se s mladými studenty z různých zemí světa (Arménie, Gruzie, Španělsko, Itálie, Ukrajina a Albánie).


 
 
Exkurze do liberecké IQ Landie

Exkurze do liberecké IQ Landie

Vloženo: 15.1.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 244x

Třídy 8.D a 7.C si touto exkurzí doplnily učivo fyziky z běžných hodin v praxi.


 
 
Prosincové ohlédnutí - navštívil nás Mikuláš

Prosincové ohlédnutí - navštívil nás Mikuláš

Vloženo: 4.1.2017 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 235x

V pondělí 5. prosince, tak jak se sluší a patří, jen přišel dopoledne, protože večer už ve škole nikdo není.


 
 
Vánoční atmosféra na 1.stupni

Vánoční atmosféra na 1.stupni

Vloženo: 22.12.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 8395x

Literárně – dramatický kroužek I. stupně přispěl k navození milé vánoční atmosféry.


 
 
Soutěž finanční gramotnost

Soutěž finanční gramotnost

Vloženo: 18.12.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 205x

Již pošesté připravila Soukromá podnikatelská střední škola v České Lípě pro žáky 8. a 9. tříd soutěž s podtitulem „Vyhrajte zájezd pro celou třídu“.


 
 
Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda

Vloženo: 4.12.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 205x

Pořadateli soutěže jsou Střední odborná škola Česká Lípa a Vlastivědné muzeum v České Lípě.


 
 
Adventní koncert

Adventní koncert

Vloženo: 5.12.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 248x

Vpluli jsme do předvánočního času společně s pěveckým sborem Lesáček.


 
 
ZŠ U Lesa opět pomáhá

ZŠ U Lesa opět pomáhá

Vloženo: 18.12.2016 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 225x

V neděli 18. prosince se konal na programu ČT 1 přímý přenos 4. adventního koncertu z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. Sbírka v rámci tohoto koncertu byla věnována neziskové organizaci Zdravotní klaun.


 
 
Okresní kolo přespolního běhu žáků 1. stupně

Okresní kolo přespolního běhu žáků 1. stupně

Vloženo: 11.10.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 376x

Závod proběhl v úterý 27. 9. 2016 v České Lípě na Rasově Hůrce.


 
 
Okresní kolo atletického čtyřboje

Okresní kolo atletického čtyřboje

Vloženo: 11.10.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 454x

V úterý 4. října proběhlo v Jablonném v Podještědí okresní kolo atletického čtyřboje.


 
 
Turistický kroužek

Turistický kroužek

Vloženo: 15.10.2016 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 394x

Říjnová sobota 15.10. nás zastihla na Dymníku.


 
 
Exkurze 3.C do Krásné Lípy

Exkurze 3.C do Krásné Lípy

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 287x

Byl krásný podzimní den a my jsme se vydali brzy ráno vláčkem /pro některé děti velký zážitek/ do malebného městečka Krásná Lípa. Všichni se těšili do Domu Českého Švýcarska, kde byl pro děti připravený zajímavý interaktivní program.


 
 
Byl Cimrman i turista? Určitě byl!

Byl Cimrman i turista? Určitě byl!

Vloženo: 12.11.2016 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 312x

V sobotu jsme s téměř třicítkou turistů vyrazili vlakem směr Blíževedly, abychom navštívili pravděpodobné místo skonu českého velikána Járy Cimrmana – Husu.


 
 
Krajské kolo logické olympiády

Krajské kolo logické olympiády

Vloženo: 7.11.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 269x

Logická olympiáda je soutěž pořádaná společností Mensa ČR.


 
 
Den stromů s DDM Smetanka

Den stromů s DDM Smetanka

Vloženo: 10.11.2016 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 235x

DDM Smetanka pozvala všechny děti 2. tříd na Den stromů, který se konal ve čtvrtek 20. října. Pozvání přijaly i děti a paní učitelky ze ZŠ U Lesa.


 
 
Páťáci v iQLANDII

Páťáci v iQLANDII

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 261x

V měsíci říjnu se vypravily dvě třídy ZŠ U Lesa do Liberce, kde navštívily iQLANDII, moderní science centrum s planetáriem, laboratoří a světem fascinujících experimentů.


 
 
Advent v České Lípě – sobota 3. prosince

Advent v České Lípě – sobota 3. prosince

Vloženo: 3.12.2016 | Autor: AdminS | Zobrazeno: 222x

Na poslední letošní výlet se turistický kroužek vydal nasát předvánoční atmosféru do České Lípy.


 
 
Městské kolo přespolního běhu

Městské kolo přespolního běhu

Vloženo: 5.10.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 421x

Ve středu 7. září pořádala DDM Smetanka tradiční přespolní běh v lesoparku za lesním hřbitovem.


 
 
Turistický kroužek

Turistický kroužek

Vloženo: 18.9.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 441x

Nová školní turistická sezóna zahájena! Letos jsme jako rozehřívací výlet zvolili návštěvu akce v Kravařích.


 
 
Okresní kolo přespolního běhu žáků 2. stupně

Okresní kolo přespolního běhu žáků 2. stupně

Vloženo: 6.10.2016 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 316x

Proběhlo ve středu 21. září v České Lípě na Rasově Hůrce.


 
 
Celkem: 46 článků