Kotva
Kalendář akcí
27. školní týden
Mapa webu

Žáci s SPU

Vloženo: 2.3.2015 | Autor: AdminK| Zobrazeno: 2055x | Zatím neupraveno
SPU = specifická porucha učení

Žáci s SPU

 

Poruchy učení diagnostikuje na základě vyšetření pedagogicko-psychologická poradna. Rodiče obdrží zprávu z vyšetření, kterou mohou předat škole. Na základě této zprávy může být upraven přístup k žákovi a způsob práce s ním. To vše za podmínky současného plnění doporučení poradny ze strany žáka a rodiny - zejména docházka na dyslektický nácvik (pokud je poradnou doporučena), domácí příprava, pomoc rodičů s domácí přípravou.

 

Přehled žáků s diagnostikovanou SPU, zdravotním postižením bez ohledu na závažnost diagnózy:

 

 stupeň ZŠ  počet celkem  počet chlapců  počet dívek
 1. stupeň      
 2. stupeň       

 

 

Dyslektický nácvik (DN) ve škole ve školním roce 2016/2017 zajišťují:

pro 1. stupeň - Mgr. Jana Dufková

pro 6. - 7. třídy - Mgr. Renata Krejčíková

pro 8. - 9. třídy - Mgr. Petra Zemánková.

 

 skupina DN  počet zapsaných žáků  rozvrh
 1. stupeň   

 

 6. třídy   Čt 13.45 - 14.30 
 7. třídy   St 13.45 - 14.30
 8. - 9. třídy   St 14.00 - 14.45

 

Pokud zapsaný žák na DN řádně nedochází, může být vyloučen. Zároveň s tím ztrácí nárok na individuální přístup doporučený poradenským zařízením pro běžnou výuku.

 

 

Integrovaní žáci v roce 2017-2018

 

Žáci se závažnější diagnózou SPU, případně se závažnými zdravotními problémy mohou být poradenským zařízením doporučeni k tzv. individuální integraci (jsou vřazeni do běžné školy, ačkoliv by měli právo navštěvovat zařízení speciálního školství).

 

 stupeň ZŠ  počet celkem   počet chlapců  počet dívek
 1. stupeň  0 0
 2. stupeň