Kotva
Kalendář akcí
36. školní týden
Mapa webu

2. stupeň - školní rok 2016/2017

Vloženo: 2.3.2015 | Autor: AdminS| Zobrazeno: 6599x | Zatím neupraveno

 6. třídy

6.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  Inf Čjl  Aj  Tv    --- --- 
Út  Př Čjl  Čjl/M  Čjl/M  --- --- 
St  Vko Aj  Čjl  Sp  --- --- 
Čt  M Tv  Čjl  Vp  Aj  --- --- 
 Vv Vv  Př  Hv  Fy  --- --- 

 

6.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Fy  Př  Sp  Čjl   Aj SH - dívky 
Út Inf  Hv   Čjl Vko  Tv  ---  --- 
St Aj   Čjl Př  ---  --- 
Čt  Vv Vv  Čjl  Vp  Aj  SH - chlapci 
 Čjl Tv  ---  --- 

 

6.C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po D Čjl  Př  Hv   Tv Nj  ---  ---
Út Nj  Čj/Aj  Aj/Čj  KAj   --- 
St Př  M/Aj  Aj/M  Vv  Vv  ---  --- 
Čt Čjl  Tv  Sp  KAj  ---
Nj  Inf/Aj  Aj/Inf  Vko  Čjl  ---   --- 

 

 7. třídy

 7.A  1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 
 Po Čjl  Aj  Tv  ---  ---
 Út Hv  Sp  Čjl  Př  --- --- 
 St Čjl  Aj  ZNj  Inf  --- ---
 Čt Př  Tv  Aj  Vko  ---  ---
 Pá Čjl  Vkz  ZNj  Vv  Vv  --- --- 

 

7.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Aj  Př  Čjl  --- ---
Út Vv  Vv  Vkz  Tv  ---  --- 
St Čjl  Př  Aj  Nj  ---  --- 
Čt Hv  Čjl  Sp  Aj  Inf  Vko  ---  ---
Nj  Čjl  Tv  ---  --- 

 

7.C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Fj/Nj  Aj  Tv  Čjl  KAj ---
Út Čjl  Hv  Př  Vkz  ---  ---
St Fj/Nj  Vv  Vv  Čjl  ---  ---
Čt Fj/Nj  Př  Tv  Aj  Inf  ---  ---
Aj  Čjl  Vko  --- ---

 


8. třídy
   

8.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Hv  Aj  Čjl  --- ---
Út Čjl  ZNj  Aj  ---  Vv  Př 
St Ch  Čjl  Sp  Vko  ---  --- 
Čt Tv  Př  Čjl  Aj  ---  --- 
Čjl  ZNj  Tv  Ch  ---  --- 

 

8.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Ch  Čjl  Aj  ZNj  Čjl     
Út Př  Vv  ---  Vko  Čjl 
St Sp  Čjl  Př  Tv  ---  --- 
Čt Ch  Aj  Čjl     
ZNj  Tv  Aj  Hv  --- 

---

 

8.C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Př  Čjl  Fj/Nj  Aj  KAj  --- 
Út Čjl  Aj  Sp  ---  Ch  Vko 
St Čjl  Fj/Nj  Př  Tv  ---  --- 
Čt Fj/Nj  Aj  Čjl  Ch  ---  --- 
Hv  Vv  Tv  Čjl  ---  --- 

 

  

 9. třídy

9.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  Čjl Inf  Př  Čjl     
Út Aj  Vv  Ch  ---  Hv  Vkz 
St ZNj  Sp  Aj  ---  --- 
Čt Tv  Př  Ch  Čjl  Vp     
Čjl  Tv  ZNj  Aj  ---  --- 

  

9.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Čjl  Ch  Př  ---  --- 
Út Aj  Čjl  ZNj  Hv  ---  Inf 
St Vkz  Sp  Čjl  Tv  Aj  ---  --- 
Čt Př  Vv  Vp  ---  --- 
ZNj  Ch  Čjl  Tv  Aj  ---  --- 

 

 

9.C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Př  Čjl   Fj/Nj Ch  ---  --- 
Út Fy  Vkz  Aj/Sp  Sp/Aj  Tv  ---  Hv 
St Čjl/Aj  Aj/Čjl  Fj/Nj  Vv  KAj 1 --- 
Čt Ch  Fj/Nj  Př  Čjl  Tv  KAj 2 --- 
Aj/M  M/Aj  Inf  Čjl  ---  ---